SCHOOL CABINET


2023-24

Kaustub Singh
( School Captain )
12-C

Prerana Srivastava
( School Vice Captain )
11-B

Azad House

Naman Jain
(Captain )
12-C

Kartikey Yadav
( Vice Captain )
11-A

Dhyanchand House

Shobhit Ajay Mishra
( Captain )
12-D

Anant Kesarwani
( Vice Captain )
11-A

Shastri House

Krishth Kumar Kesarwani
( Captain)
12-A

Buddhapriya Ambed
( Vice Captain )
11-A

Nirala House

Shreya Srivastava
(Captain )
12-B

Shashwat Srivastava
( Vice Captain )
11-A

Treasurer

Shreyansh Shukla
12-B

Kartikey Pandey
11-C

Discipline Incharge

Ashish Kumar
12-B

Saksham Shrivastava
12-C

Activity Incharge

Shivansh Srivastava
12-A

Shefali Chaudhari
11-D

Assembly Incharge

Komal Singh
12-B

Prachi Gupta
12-A

Disciplinarians

Akhilesh Yadav
12-A

Yash Tripathi
12-A

Pratyush Sharma
12-C

Pranjali Mishra
12-D

Ayush Chaurasia
11-A

Aakriti Raj
11-C

Kamal Raj Negi
11-A

Tejasvi Gupta
11-A

Prachi Kesarwani
11-B

Parth Vishwakarma
11-C

Adarsh Pandey
11-A

Rishabh Kumar
10-B

Mahima Singh
10-A
2022-23
2019-20
2018-19
2017-18

Photo Gallery

Copyright © 2023 Vashisth Vatsalya Public School . All rights reserved.
Powered by Decora Infotech Pvt. Ltd.